Zonnepanelen Xtra
Zonnepanelen Xtra

De werking van een omvormer

Omvormers

Omvormers zorgen ervoor dat de door zonnepanelen opgewekte gelijkstroom (DC) wordt omgezet naar wisselstroom (AC). Met behulp van de omvormer kunt u de opgewekte zonne-energie direct in uw huis of bedrijf gebruiken. Zonnepanelen Xtra helpt u graag bij het kiezen van de juiste omvormer.

Kies de juiste omvormer

Er zijn diverse stroomnet-gekoppelde omvormers op de markt: micro-omvormer, string-omvormer, multi-string omvormer, optimizer-omvormer, PV-centrale omvormer en hybride-omvormer. Hieronder geven wij een korte uitleg van de eigenschappen van deze verschillende omvormers.

Micro-omvormers

Elk zonnepaneel heeft een eigen omvormer, meestal van 100 tot 360 watt. De omzetting van DC naar AC gebeurt direct.

String-omvormers

Een in serie geschakelde string van zonnepanelen heeft één omvormer, meestal van 500 tot 3000 watt.

Multi-string omvormers

Meerdere strings van zonnepanelen zijn aangesloten op één omvormer, meestal van 3000 tot 6000 watt en soms tot 30000 watt met één of meerdere 3-fasen omvormers.

Optimizer-systeem

Elk zonnepaneel heeft een kastje (optimizer) met daarin een eigen MPP-tracker, maar de omzetting van DC-DC en DC-AC gebeurt nog steeds centraal in een omvormer.

PV-centrale omvormers

Deze omvormer kan de stroom van een zonne-energiecentrale omzetten in netspanning. Dit type omvormer heeft het formaat van een middelgrote tot grote koelkast.

Hybride omvormers

Meerdere typen omvormers vallen in deze klasse. Zo zijn diverse hybride omvormers geschikt voor de opslag van energie. Bij andere hybride omvormers kan er naast zonne-energie ook energie vanuit een windturbine ingevoerd worden. Het vermogen van hybride omvormers varieert van een paneelomvormer van 100 Wp tot een voor een PV-centrale van 15.000 Wp.

Monitoring

Monitoren is mogelijk op alle door Zonnepanelen Xtra geleverde omvormers. Hiermee kunt u de opbrengst voor verschillende tijdsvakken uitlezen, zoals per kwartier, uur, dag, maand, jaar en jaren. Kiest u voor een Solar Edge omvormer met bijbehorende optimizers dan kunt u eveneens de opbrengst van elk zonnepaneel afzonderlijk uitlezen.

Levensduur

String-omvormers gaan meestal niet langer mee dan 12 tot 15 jaar. Dit  ongeveer de helft van de verwachte levensduur van zonnepanelen. De levensverwachting van optimizers en micro-omvormers is over het algemeen langer: 25 tot 30 jaar.

Garantie

Standaard string-omvormers hebben meestal 10 jaar garantie.

Micro-omvormers hebben over het algemeen tot 25 jaar garantie.

Optimizers hebben 25 jaar garantie en de bijbehorende omvormer heeft 12 jaar garantie (met uitbreidingsmogelijkheden naar 20 of 25 jaar).