Zonnepanelen Xtra
Zonnepanelen Xtra

Wat is Salderen?

Salderen

Met de juiste meter in de meterkast  kunt u de met zonnepanelen opgewekte stroom terugleveren aan uw netwerkbeheerder. De aftreksom van de stroom die ontving van uw energieleverancier min de stroom die u heeft teruggeleverd wordt salderen genoemd. Het terugleveren van stroom is alleen mogelijk met een kleinverbruikersaansluiting: een aansluiting van maximaal 3×80 ampère. Dit betekend dat dit ook geldt voor bedrijven en een VVE, mits de aansluiting niet hoger is dan de genoemde 3 x 80 ampère. Is de aansluiting hoger dan 3×80 ampère, dan zijn er voor bedrijven diverse subsidies waaronder KIA, EIA en SDE+ beschikbaar.

Salderen is je eigen opwekking van je verbruik aftrekken

Is mijn meterkast geschikt?

Om stroom terug te kunnen leveren aan uw netwerkbeheerder is een kilowattuur meter met aparte terug lever registratie (slimme meter) niet vereist. Wel is het van belang dat de kilowattuur meter achteruit kan draaien of een terug leveringstelwerk heeft. Bij sommige meters dient u de netwerkbeheerder op de hoogte te stellen dat u stroom wilt terug leveren. Meer informatie zie bij stap 3 of uw meter geschikt is : https://zonnepanelen-xtra.nl/meterkast/

Stroom verrekenen

De vergoeding die u ontvangt voor het terugleveren van energie is gelijk aan het bedrag dat u betaalt voor een zelfde hoeveelheid stroom. Wanneer u bijvoorbeeld 3000 kWh per jaar verbruikt en 3000 KWh per jaar opwekt, dan wordt dit 1 op 1 verrekend tegen dan geldende de kWh prijs.

Teveel energie opgewekt?

Wanneer u meer energie terug levert dan dat u ontvangt krijgt u een terugleververgoeding. De vergoeding voor de teruggave verschilt per energieleverancier Dit varieert tussen de € 0.04 tot € 0.11. De hoogte van de terugleververgoeding maakt het echter niet aantrekkelijk om meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft voor uw eigen stroomverbruik

5000 kWh grens

Per 1 januari 2014 is de 5000 kWh grens komen te vervallen. Dit betekent dat mensen die meer dan 5000 kWh willen salderen, dat gewoon kunnen doen. Ook een VVE kan nu onbeperkt salderen op de algemene aansluiting (voor bijvoorbeeld de lift en verlichting) zolang het om een kleinverbruikersaansluiting tot 3X80 ampère gaat.